เตียง รุ่น สาริกา 5 ฟุต

เตียงนอน รุ่น สาริกา 5 ฟุต

ขนาด :   157x220x90 ซม.

สีที่ผลิต : สัก/บีช/สักขาว/บีชขาว

ราคา 4,500 บาท
Visitors: 152,682